Guanyadors Millor Orquestra de Festes Majors a Catalunya 2019 Premis Arc

En la gala d’entrega de premis de la associació de representants de Catalunya celebrada en el dia de avui a la antiga fàbrica de la Estrella DAMM de Barcelona hem sigut guanyadors  com a millor Orquestra de ball de Festes Majors de Catalunya.

SENYORES… SENYORS

       És un privilegi per a nosaltres en els prepatius del 40è Aniversari, rebre tan important  PREMI.

Fundada per Dani Fontanet, SWING LATINO Inicia una  gira d’Aniversari amb més il·lusió que mai. Fem de la música un sentiment, una manera de viure .
   L’entrega dels seus components és gratament recompensada amb aquest PREMI tan prestigiós que ens avala a seguir tocant per a tots/es vosaltres que feu possible aquesta aventura tan màgica des de el primer dia.

GRÀCIES PER CONFÍAR EN NOSALTRES.

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/87511/manresana/swing/latino/premi/arc/2019/millor/orquestra/festes/majors